1. MENARA : LAMBANG KEJAYAAN (TINGGINYA DERAJAT LEMBAGA)
  2. BULAN SABIT : LAMBANG KEIMANAN YANG BERADA DI TEMPAT TERTINGGI
  3. KUBAH : LAMBANG KEKUATAN, KEKUASAAN DAN KOKOHNYA LEMBAGA
  4. WARNA EMAS : LAMBANG WARNA TERBAIK
  5. WARNA DASAR HIJAU DAN 9 BINTANG : LEMBAGA MENGIKUTI ALIRAN PAR AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH YAITU PARA WALI SONGO
  6. PERISAI PITA : LAMBANG IKATAN CINTA KASIH YANG KUAT AKAN MEMUNCULKAN AL ISHLAH
  7. GAMBAR KITAB : KEGIATAN PENGAJARAN KITAB SUCI AL QUR`AN, HADIS DAN SEBAGAINYA
  8. AL ISHLAH : TUNDUK PATUH PADA SYARIAT ALLAH SWT
  9. RAUDLATUL MUSTHOFA : TAMAN PILIHAN

LOGO YAYASAN AL ISHLAH RAUDLATUL MUSTHOFA BERMAKNA BAHWA LEMBAGA DIHARAPKAN MEMILIKI KEJAYAAN DAN DERAJAT YANG TINGGI DENGAN MENEMPATKAN IMAN ISLAM SEBAGAI ACUAN UTAMA, MENJAGI LEMBAGA YANG KUAT, KOKOH YANG MENGUASAI DAN MELINDUNGI ANGGOTANYA DENGAN DASAR IKATAN CINTA KASIH YANG KUAT UNTUK MEMUNCULKAN SIFAT AL ISHLAH YAITU TUNDUK DAN PATUH KEPADA SYARIAT ALLAH SWT, DAN DI DALAM LEMBAGA MENGAJARKAN KITAB SUCI AL QUR`AN, SUNAH DAN SEBAGAINYA SESUAI DENGAN ALIRAN AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH YAITU PARA WALI SONGO. SEHINGGA DIHARAPKAN SIAPAPUN YANG MASUK KE DALAM LEMBAGA HARUS SIAP ISHLAH DAN ASHLAH UNTUK MENDAPATKAN RAUDLATUL MUSTHOFA.